V/3 Rozwój społeczny dziecka w wieku przedszkolnym

Forma realizacji:
Wykłady
Kategoria:
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Etap eduakcyjny:
Etap przedszkolny
Grupa docelowa:
Nauczyciele wychowania przedszkolnego i dyrektorzy przedszkoli.
Status:
Odwołane
Liczba miejsc:
73
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2020-03-24
Opis:
Cele: poszerzenie wiedzy na temat społecznego rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym. Wskazanie dominujących potrzeb dziecka. Omówienie zagadnień dotyczących kompetencji kluczowych dziecka w wieku przedszkolnym. Wskazanie sposobów włączania sił społecznych w proces edukacji przedszkolnej.
Zakres:
Społeczny obszar rozwoju dziecka. Dominujące potrzeby społeczne dziecka w wieku przedszkolnym. Kompetencje kluczowe dziecka przedszkolnego. Siły społeczne w procesie kształtowania świadomości ekologicznej dzieci przedszkolnych.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 3
Data rozpoczęcia: 2020-03-24
Data zakończenia: 2020-03-24
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
Sala: konferencyjna
Opis organizacyjny szkolenia:
Szanowni Państwo, w związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej dotyczącą czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty działalność Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej oraz Oddziałów Zamiejscowych będzie zawieszona w dniach 12. marca – 25. marca 2020 roku. Za niedogodności przepraszamy.
Prowadzący:
Koordynator: Renata Wiśniewska
Trener: Renata Wiśniewska, Sonia Pawlicka, Wiesława Żaba-Żabińska
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2019/2020/V/3/1
Oferta: 2019/2020
Priorytet: III - Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
Informacja o zawieszeniu działalności ZCDN-u (Kliknij aby dowiedzieć się więcej...) ×