V/1 Edukacja dla zrównoważonego rozwoju - zmiana paradygmatu

Forma realizacji:
Wykłady
Kategoria:
Jakość pracy szkoły
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
zainteresowani nauczyciele
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
15
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2019-09-17
Opis:
Cele: poznanie sposobów na to, jak zmienić szkołę, aby przejść w niej transformację od opartej na przekazie wiedzy do opartej na rozwoju potencjału, czyli: od nauczania do uczenia się. Sposób realizacji: w pierwszej części wykładu prelegentka wskaże wyzwania, przed jakimi stoi współczesne szkolnictwo i zaproponuje pomysły będące odpowiedzią na przemiany społeczne, które nastąpiły w XXI wieku. Następnie przybliży uczestnikom wykładu idee Budzącej się szkoły oraz podzieli się własnym doświadczeniem jako dyrektorki pierwszej placówki działającej zgodnie z założeniami Budzącej się szkoły - Ewangelickiej Szkoły Zintegrowanej Berlin-Centrum
Zakres:
Edukacja dla zrównoważonego rozwoju. Zmiana paradygmatu w edukacji. Idea programu Budzącej się szkoły. Od nauczania do uczenia się
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 4
Data rozpoczęcia: 2019-09-17
Data zakończenia: 2019-09-17
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie przy ul. Gen. J. Sowińskiego 68
Sala: sala konferencyjna
Opis organizacyjny szkolenia:
Wykład odbędzie się w języku niemieckim w godz. 12.45-16.00. Tłumaczony będzie na język polski w sposób konsekutywny
Prowadzący:
Koordynator: Anna Godzińska
Trener: Margret Rasfeld
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2019/2020/V/1/1
Oferta: 2019/2020
Priorytet: Brak
Zapraszamy w ferie zimowe do ZCDN-u! ×