I/F/3 Znajomość zintegrowanego systemu kwalifikacji jako jeden z aspektów pracy nauczyciela doradcy zawodowego w nowoczesnej szkole

Forma realizacji:
Warsztaty
Kategoria:
Kształcenie i doradztwo zawodowe
Etap eduakcyjny:
III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele zawodu, podstaw przedsiębiorczości, doradcy zawodowi, pedagodzy, nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
5
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2019-10-28
Opis:
Szkolenie rozpocznie się od omówienia Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w oparciu o prezentację. Na podstawie wybranego zawodu uczestnicy będą wyodrębniać i opisywać kwalifikacje (moduł prowadzony przez pracowników Instytutu Badań Edukacyjnych). Następnie nauczyciele zostaną zapoznani ze sposobami przedstawiania uczniom wiedzy na temat ZSK (burza mózgów, wykład sterowany). Uczestnicy wypracują w zespołach sposoby wykorzystania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w nauczaniu przedmiotów zawodowych i ogólnych.
Zakres:
Definicja i funkcje Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Opisywanie i nadawanie kwalifikacji w nauczaniu zawodowym i ogólnym. Kompetencje kluczowe a Zintegrowany System Kwalifikacji. Zastosowanie ZSK w nauczaniu przedmiotów ogólnych i zawodowych na różnych etapach kształcenia.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 5
Data rozpoczęcia: 2019-10-28
Data zakończenia: 2019-10-28
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
Sala: 119
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 15.00–19.00.
Prowadzący:
Koordynator: Agnieszka Kacała
Trener: Agnieszka Kacała
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2019/2020/I/F/3/2
Oferta: 2019/2020
Priorytet: VI - Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego
Zapraszamy w ferie zimowe do ZCDN-u! ×