II/C/3 Zabawy ruchowe w przedszkolu

Forma realizacji:
Warsztaty
Kategoria:
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Etap eduakcyjny:
Etap przedszkolny
Grupa docelowa:
Nauczyciele punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych przy szkole, świetlic, liderów WDN, nauczyciele klas I-III, nauczyciele prowadzący zajęcia ruchowe.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2018-12-04
Opis:
Krótka część teoretyczna stanowi wprowadzenie do modułu warsztatowego i dotyczy podstawowych form i metod pracy w zakresie edukacji fizycznej w przedszkolu. W części warsztatowej uczestnicy poznają i przećwiczą metody odtwórcze (tradycyjne) i metody twórcze, takie jak: Kniessów, Labana, Weroniki Sherborne i „Opowieści ruchowej” Thulina. Efektem zajęć będzie pogłębienie wiedzy z zakresu edukacji fizycznej w przedszkolu oraz wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela
Zakres:
Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej dzieci. Przygotowanie dziecka do społecznego współdziałania w grupie. Kształtowanie prawidłowych nawyków i samodyscypliny
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 5
Data rozpoczęcia: 2018-12-04
Data zakończenia: 2018-12-04
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie
Sala: konferencyjna
Opis organizacyjny szkolenia:
Warsztaty odbędą się w godz. 15.00-19.00
Prowadzący:
Koordynator: Renata Wiśniewska
Trener: Renata Wiśniewska
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2018/II/C/3/1
Oferta: 2018/2019
Priorytet: Brak