I/B/6 Zabawy matematyczne w przedszkolu z dziećmi 5- i 6-letnimi

Forma realizacji:
Warsztaty
Kategoria:
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III)
Grupa docelowa:
Nauczyciele punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych w szkolach. Klas I-III, świetlic, liderzy WDN
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2019-11-27
Opis:
Podczas szkolenia zostanie przedstawiona koncepcja Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej "Dziecięca matematyka". W części wykładowej uczestnicy poszerzą wiedzę na temat stosowania zabaw matematycznych, poznają możliwości uatrakcyjnienia zajęć z dziećmi. W części warsztatowej uczestnicy przećwiczą zabawy matematyczne skierowane do dzieci 5-6 letnich według koncepcji "Dziecięca matematyka".
Zakres:
Zabawy matematyczne według koncepcji Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej, "Dziecięca matematyka w przedszkolu". Wpływ zabaw matematycznych na rozwój umiejętności rachowania i myślena dzieci w wieku 5 i 6 lat. Rola środków dydaktycznych w edukacji matenmatycznej w przedszkolu.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 5
Data rozpoczęcia: 2019-11-27
Data zakończenia: 2019-11-27
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
Sala: sala konferencyjna
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 15.00–19.00.
Prowadzący:
Koordynator: Renata Wiśniewska
Trener: Renata Wiśniewska
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2019/2020/I/B/6/1
Oferta: 2019/2020
Priorytet: Brak
Organizacja pracy Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w okresie wakacyjnym (Kliknij aby dowiedzieć się więcej...) ×