II/A/6 Wychowawca klasy trenerem rozwoju osobistego uczniów

Forma realizacji:
Warsztaty
Kategoria:
Rozwój zawodowy
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy szkolni
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
13
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2018-12-01
Opis:
Celem szkolenia, kierowanego do nauczycieli, wychowawców i pedagogów szkolnych, jest udzielenie teoretycznego i metodycznego wsparcia w prowadzeniu lekcji wychowawczych i pozalekcyjnych form edukacyjnych z zakresu osobistego rozwoju uczniów. Każdy pragnie poprawić swoje życie osobiste. Aby tak się stało, warto skorzystać z dorobku przedstawicieli nauk społecznych, którzy zbadali i opisali mechanizmy funkcjonowania współczesnego społeczeństwa. Prawidłowościom psychologicznym ulegamy wszyscy, ale sam fakt lepszego poznania i zrozumienia siebie, a także zachowań innych ludzi sprzyja samoregulacji, tzn. wpływa dobroczynnie na wiele obszarów naszego życia. W konsekwencji podejmowanych działań wychowawczych należy oczekiwać dokonywania przez uczniów pozytywnych zmian w swoim życiu
Zakres:
Poszanowanie godności człowieka. Kształtowanie postaw społecznych. Wychowanie do wartości. Reguły dobrego życia – kształcenie nawyków skutecznego działania: formy autoprezentacji, kontrola mowy ciała, wprowadzanie planów, osiąganie celów, przyjmowanie odpowiedzialności, wytrwałe pokonywanie przeszkód, ćwiczenie kreatywności, rozwijanie zainteresowań. Wzmacnianie poczucia własnej wartości – blaski i cienie samooceny. Typy osobowości zawodowych
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 7
Data rozpoczęcia: 2018-12-01
Data zakończenia: 2018-12-01
Adres: ZCDN Szczecin
Sala: 120
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się 1 grudnia w godz. 9.00-14.30.
Prowadzący:
Koordynator: Janusz Korzeniowski
Trener: Janusz Korzeniowski
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2018/II/A/6/2
Oferta: 2018/2019
Priorytet: Brak