I/E/3/1 Wielomateriałowe konstrukcje latające. Moduł III: Modele rakiet z napędem własnym (szkolenie stacjonarne)

Forma realizacji:
Warsztaty
Kategoria:
Przedmioty artystyczne i techniczne, edukacja dla bezpieczeństwa
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII)
Grupa docelowa:
Nauczyciele techniki oraz inni nauczyciele zainteresowani.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
7
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-11-27
Opis:
W pierwszej części szkolenia zostaną przypomniane wiadomości dotyczące rodzajów drewna oraz ich właściwości i zastosowania, a także sposobów łączenia z innymi materiałami. Przedstawione zostanie oprzyrządowanie ułatwiające sklejanie konstrukcji. Część warsztatowa będzie polegała na wykonaniu modelu rakiety (z silnikiem na paliwo stałe) z wykorzystaniem odpowiednio dobranych narzędzi, przyrządów i przyborów oraz materiałów.
Zakres:
Rodzaje, właściwości i przeznaczenie drewna. Sposoby łączenia nierozłącznego drewna i materiałów drewnopochodnych, papierniczych oraz folii polietylenowej. Rodzaje narzędzi do obróbki wykańczającej drewno. Trasowanie, przerzynanie, naprężanie, klejenie, usztywnianie konstrukcji. Rodzaje klejów szybko łączących. Czytanie instrukcji oraz rysunków technicznych. Budowa modelu rakiety. Przygotowanie wyrzutni, ustawianie i przygotowanie modelu do lotu. Zasady bezpieczeństwa przy odpalaniu modelu z zastosowaniem silnika A6-4 lub B4-4
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 6
Data rozpoczęcia: 2021-11-27
Data zakończenia: 2021-11-27
Adres: ZCDN, przy ul. Sowińskiego 68. Szczecin
Sala: 217
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie stacjonarne odbędzie się w godz. 9.00–14.00.
Prowadzący:
Koordynator: Waldemar Zaborski
Trener: Waldemar Zaborski
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2021/2022/I/E/3/1/1
Oferta: 2021/2022
Priorytet: IV - Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów