I/D/24 Kodowanie na geoplanie

Forma realizacji:
Warsztaty
Kategoria:
Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII)
Grupa docelowa:
Nauczyciele matematyki klas 4–8.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
4
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2020-02-01
Opis:
Spotkanie rozpocznie się od przypomnienia, jakim narzędziem jest geoplan. Następnie uczestnicy będą korzystali z geoplanu będącego punktami kratowymi. Pracując w grupach zbadają powstałe wielokąty w nietradycyjny sposób, co pobudzi wyobraźnię uczestników. Na koniec spotkania zajmą się rozwiązywaniem problemu, nad którym można rozpocząć pracę w klasie czwartej, a zakończyć na III etapie kształcenia.
Zakres:
Geoplan jako narzędzie do pobudzenia wyobraźni ucznia. Poszukiwanie reguł i własności powstałych wielokątów.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 4
Data rozpoczęcia: 2020-02-01
Data zakończenia: 2020-02-01
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
Sala: 120
Opis organizacyjny szkolenia:
Warsztaty odbędą się w godz. 9.30–12.30.
Prowadzący:
Koordynator: Anna Bazyluk
Trener: Anna Bazyluk
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2019/2020/I/D/24/1
Oferta: 2019/2020
Priorytet: