I/D/2 Wdrażanie nowej podstawy programowej nauczania matematyki w szkole branżowej I stopnia

Forma realizacji:
Warsztaty
Kategoria:
Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Etap eduakcyjny:
III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele matematyki w szkole branżowej I stopnia
Status:
Odwołane
Liczba miejsc:
17
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2019-09-21
Opis:
W ramach zajęć warsztatowych nauczyciele porównają obie obowiązujące podstawy programowe nauczania matematyki. Do wskazanych różnic przygotowane zostaną propozycje metod wdrażania treści. Przedyskutowane zostaną również metody uczenia się uczniów i sposoby wykorzystania tych metod w pracy nauczyciela. Zastosowane będą metody pracy zespołowej oraz elementy pokazu i wykładu.
Zakres:
Założenia reformy programowej. Obowiązujące podstawy programowe nauczania matematyki w szkole branżowej I stopnia. Różnice w zakresie treści podstaw. Nowe metody wdrażania treści podstawy programowej.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 5
Data rozpoczęcia: 2019-09-21
Data zakończenia: 2019-09-21
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68
Sala: 120
Opis organizacyjny szkolenia:
Warsztaty odbędą się w godz. 10.00–14.00.
Prowadzący:
Koordynator: Beata Misiak
Trener: Beata Misiak
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2019/2020/I/D/2/1
Oferta: 2019/2020
Priorytet: III - Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
IV - Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów
Zapraszamy w ferie zimowe do ZCDN-u! ×