II/D/34 Warsztaty teatralne dla nauczycieli wokół spektaklu „Malala“

Forma realizacji:
Warsztaty
Kategoria:
Przedmioty humanistyczne i języki obce
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
nauczyciele języka polskiego, nauczyciele pełniący funkcję wychowawcy, pedagodzy szkolni
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
2
Odpłatność:
50 zł
Data rozpoczęcia:
2018-11-20
Opis:
Celem spektaklu jest dotarcie do młodego widza przedstawiając mu problemy współczesnego świata, takie jak przemoc, dyskryminacja, ograniczanie dostępu do edukacji, informacji, niszczące działanie ideologii.
Zakres:
Praca z uczniem w oparciu o spektakl "Malala". Sztuka zaangażowana w szkole. Jak rozmawiać z uczniem o zagrożeniach i problemach współczesnego świata (przemoc, dyskryminacja, nierówny dostęp do edukacji, informacji, etc.). Język teatru jako narzędzie opisu rzeczywistości.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 3
Data rozpoczęcia: 2018-11-20
Data zakończenia: 2018-11-20
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie przy ul. Gen. J. Sowińskiego 68
Sala: konferencyjna
Opis organizacyjny szkolenia:

Warsztaty odbędą się 20 listopada w godz. 16.00-18.30 w ZCDN-ie w Szczecinie. Cena warsztatu: 50 zł
Koszt obejmuje:
- dwugodzinne zajęcia w ZCDN
- bilet na premierowy pokaz spektaklu w niedzielę, 9 grudnia 2018 połączony z debatą z udziałem artystów i ekspertów
- katalog tematyczny - rozbudowany program do przedstawienia

Prowadzący:
Koordynator: Anna Godzińska
Trener:
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2018/II/D/34/1
Oferta: 2018/2019
Termin płatności: 2018-09-28
Priorytet: Brak