I/C/23 Warsztat pracy nauczyciela polonisty

Forma realizacji:
Warsztaty
Kategoria:
Przedmioty humanistyczne i języki obce
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych rozpoczynający pracę oraz realizujący zadania wynikające z wymagań na kolejne stopnie awansu zawodowego.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
21
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2020-01-28
Opis:
Zajęcia podzielono na dwie części – wykładową (wykład) i warsztatową (burza mózgów, bank pomysłów).
Zakres:
Zapoznanie uczestników z elementami warsztatu pracy polonisty. Wypracowanie zasad tworzenia własnego warsztatu pracy. Wskazanie metod i form bogacenia oraz rozwijania warsztatu pracy polonisty.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 3
Data rozpoczęcia: 2020-01-28
Data zakończenia: 2020-01-28
Adres: Szkoła Podstawowa nr 48 przy ul. Czorsztyńskiej 35 w Szczecinie
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Warsztaty odbędą się w godz. 15.30–18.00
Prowadzący:
Koordynator: Małgorzata Roszak
Trener:
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2019/2020/I/C/23/1
Oferta: 2019/2020
Priorytet: