I/B/18 Warsztat dla nauczycieli z wykorzystaniem autorskiej Metody Pytań i Doświadczeń (OZ ZCDN-u w Myśliborzu) grupa 2

Forma realizacji:
Warsztaty
Kategoria:
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III)
Grupa docelowa:
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Status:
Odwołane
Liczba miejsc:
20
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2019-10-22
Opis:
Podczas pierwszej części warsztatów nauczyciele poznają znaczenie dziecięcych pytań i rozbudzania ciekawości w dzieciach w procesie poznawczym. Nauczyciele zgłębią istotę procesu badawczego oraz dowiedzą się jak prowadzić doświadczenia w oparciu o schemat: hipoteza-doświadczenia-wnioski W części praktycznej uczestnicy zaprojektują lekcję w oparciu o Metodę Pytań i Doświadczeń. Dodatkowo nauczyciele poznają narzędzia Kamishibai i projektografu.
Zakres:
Metoda Pytań i Doświadczeń. Kluczowe elementy Metody Pytań i Doświadczeń: pomysł, plan, przebieg, wyciąganie wniosków, podsumowanie. Sposoby na projektowanie lekcji w oparciu o Metodę. Stawianie pytań i samodzielne dochodzenie do wiedzy. Rozwijanie ciekawości i trening kompetencji społecznych uczniów.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 2
Data rozpoczęcia: 2019-10-22
Data zakończenia: 2019-10-22
Adres: Oddział Zamiejscowy ZCDN-u w Myśliborzu ul. Spokojna 15
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Warsztat odbędzie się w godz. 17.15–19.00
Prowadzący:
Koordynator: Barbara Bycka
Trener: - Dyrektorzy ośrodków Uniwersytetu Dzieci oraz doświadczeni metodycy fundacji Uniwersytet Dzieci
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2019/2020/I/B/18/4
Oferta: 2019/2020
Priorytet: Brak
Zapraszamy w ferie zimowe do ZCDN-u! ×