I/I/4 Uzyskanie certyfikatu – Szkoła i Przedszkole Promujące Zdrowie (autoewaluacja)

Forma realizacji:
Warsztaty
Kategoria:
Jakość pracy szkoły
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,poszczególnych przedmiotów, pedagodzy szkolni szkół i przedszkoli ubiegających się lub należących do ZSS i PPZ.
Status:
Odwołane
Liczba miejsc:
14
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2020-03-28
Opis:
W pierwszej części szkolenia przeprowadzona zostanie analiza narzędzi do autoewaluacji szkoły/placówki. W części drugiej omówiona zostanie procedura autoewaluacji; uczestnicy wspólnie podejmą próbę przygotowania przykładowego raportu końcowego. Następnie przewidziana jest dyskusja nad dokumentacją niezbędną do uzyskania Certyfikatów Wojewódzkiego i Krajowego. Omówione zostaną również wnioski końcowe. Na zakończenie przewidziana jest wymiana doświadczeń w zakresie działalności SziPPZ.
Zakres:
Procedura autoewaluacji. Obowiązująca dokumentacja szkół i przedszkoli ubiegających o Certyfikat Wojewódzki i Krajowy Szkoły i Przedszkola Promujących Zdrowie. Ocena efektów działań. Przygotowanie raportu końcowego. Bank dobrych praktyk, dzielenie się doświadczeniem.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 5
Data rozpoczęcia: 2020-03-28
Data zakończenia: 2020-03-28
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
Sala: 121
Opis organizacyjny szkolenia:
Warsztaty odbędą się w godz. 10.00–14.00.
Prowadzący:
Koordynator: Małgorzata Majewska
Trener: Małgorzata Mirosława Majewska, Mariola Pipier
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2019/2020/I/I/4/1
Oferta: 2019/2020
Priorytet: Brak
Informacja o zawieszeniu działalności ZCDN-u (Kliknij aby dowiedzieć się więcej...) ×