II/K/6 Udzielanie pierwszej pomocy w wypadkach w trakcie zajęć szkolnych

Forma realizacji:
Warsztaty
Kategoria:
Jakość pracy szkoły
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni szkół i placówek oświatowych
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
2
Odpłatność:
50 zł
Data rozpoczęcia:
2018-10-30
Opis:
W wielu szkołach brakuje procedur profesjonalnego postępowania pracowników w sytuacji, gdy uczeń ulega wypadkowi. Nauczyciele wykazują także obawy wobec konieczności udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym uczniom. Podczas szkolenia zostaną przedstawione zasady funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego w Polsce oraz propozycja procedury postępowania w razie wypadku
Zakres:
Postępowanie w sytuacji zaistnienia wypadku z udziałem ucznia w szkole. Organizacja i zasady działania systemu ratownictwa medycznego. Zasady i metody udzielania pierwszej pomocy w nagłych zdarzeniach i wypadkach w trakcie zajęć szkolnych. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne – ćwiczenia praktyczne. Wyposażenie i stosowanie apteczki medycznej pierwszej pomocy
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 5
Data rozpoczęcia: 2018-10-30
Data zakończenia: 2018-10-30
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie przy ul. Gen. J. Sowińskiego 68.
Sala: 121
Opis organizacyjny szkolenia:
Warsztaty odbędą się w godz. 15.00-19.00
Prowadzący:
Koordynator: Zdzisław Nowak
Trener: Zdzisław Nowak
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2018/II/K/6/1
Oferta: 2018/2019
Termin płatności: 2018-10-15
Priorytet: Brak