I/H/1 Uczniowskie projekty edukacyjne

Forma realizacji:
Warsztaty
Kategoria:
Rozwój zawodowy
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Zainteresowani nauczyciele
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2019-09-28
Opis:
Cele: zapoznanie nauczycieli z założeniami wdrażania metody projektu oraz przykładami dobrej praktyki. Doskonalenie umiejętności pełnienia roli opiekuna uczniowskich projektów edukacyjnych. Sposób realizacji: W części teoretycznej uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani, za pomocą prezentacji multimedialnej, z założeniami i procedurami wdrażania metody projektu. Zostaną również przedstawione przykłady zrealizowanych projektów, posiadających walory edukacyjne. Głównym zagadnieniem części warsztatowej będzie dokonanie przez nauczycieli, pracujących w grupach zadaniowych, właściwego doboru tematyki oraz zaplanowanie form i zadań realizacji celów projektu
Zakres:
Uczniowskie projekty edukacyjne w założeniach reformy programowej kształcenia ogólnego. Rodzaje projektów. Planowanie tematyki, celów i działań projektowych. Etapy i formy urzeczywistniania projektów. Kryteria oceniania uczniów. Zadania opiekuna uczniowskiego projektu edukacyjnego. Przykłady dobrej praktyki. Walory edukacyjne metody projektu
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 7
Data rozpoczęcia: 2019-09-28
Data zakończenia: 2019-09-28
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie przy ul. Gen. J. Sowińskiego 68
Sala: 121
Opis organizacyjny szkolenia:
Warsztaty odbędą się w godz. 9.00-14.30
Prowadzący:
Koordynator: Janusz Korzeniowski
Trener: Janusz Korzeniowski
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2019/2020/I/H/1/1
Oferta: 2019/2020
Priorytet: Brak
Zapraszamy w ferie zimowe do ZCDN-u! ×