I/A/3 Uczeń trudny – jak mu pomóc? (OZ ZCDN-u w Gryficach)

Forma realizacji:
Warsztaty
Kategoria:
Wychowanie i profilaktyka
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy wszystkich etapów edukacyjnych.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2020-02-10
Opis:
Zajęcia rozpoczną się wykładem. W wyniku dyskusji stworzona zostanie lista sytuacji w pracy z uczniem z trudnościami w zachowaniu, wobec których czujemy się „bezradni”. Warsztatowo przećwiczone zostaną rozmowy z uczniami oraz wypracowane strategie pomocy uczniowi na terenie szkoły. Opracowane zostaną także działania na rzecz wspierania rodziny ucznia doświadczającego trudności.
Zakres:
Zaburzone zachowania i wynikające z niego problemy. Zasady i metody reagowania na zachowania „problemowe” ucznia. Tworzenie strategii pomocy uczniowi na terenie szkoły. Kompetencje nauczyciela na poszczególnych etapach realizacji strategii. Analiza przypadku ucznia. Program wspierania rodziny.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 5
Data rozpoczęcia: 2020-02-10
Data zakończenia: 2020-02-10
Adres: Oddział Zamiejscowy ZCDN-u w Gryficach, ul. Koszarowa 12
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Warsztaty odbędą się w godz. 11.00–15.00.
Prowadzący:
Koordynator: Renata Majewska
Trener: Renata Majewska
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2019/2020/I/A/3/1
Oferta: 2019/2020
Priorytet: Brak
Organizacja pracy Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w okresie wakacyjnym (Kliknij aby dowiedzieć się więcej...) ×