II/J/18 Twórcze notatki, czyli sztuka posługiwania się nielinearnymi sposobami notowania

Forma realizacji:
Warsztaty
Kategoria:
Rozwój zawodowy
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele klas IV-VI szkoły podstawowej oraz nauczyciele szkół ponadpodstawowych
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
13
Odpłatność:
50 zł
Data rozpoczęcia:
2018-10-15
Opis:
Celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli ze sposobami zarządzania informacjami, ich kodowaniem, przechowywaniem i przypominaniem dzięki twórczym notatkom. Podczas spotkania zostanie omówiona koncepcja podwójnego kodowania Allana Paivio, która wspomaga poprawne zrozumienie i zapamiętywanie czytanych tekstów poprzez tworzenie odniesień do doświadczeń pozatekstualnych. W części warsztatowej przećwiczone zostaną zasady tworzenia map myśli, schematu drzewa i diagram Ishikawy wraz ze wskazówkami, jak wykorzystać je na swoich lekcjach. Szkolenie zostanie uzupełnione o trening koncentracji uwagi, kreatywności i synergii półkul (aktywizacja prawej półkuli) wspomagający pracę nauczyciela.
Zakres:
Nielinearne sposoby notowania. Efektywne metody zapamiętywania i prezentacji materiału. Koncepcja podwójnego kodowania Allana Paivio. Pobudzenie wizualnego myślenia z wykorzystaniem piktogramów. Zasady tworzenia map myśli, schematu drzewa i diagramu Ishikawy oraz ich wykorzystanie w procesie dydaktycznym.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 5
Data rozpoczęcia: 2018-10-15
Data zakończenia: 2018-10-15
Adres: ZCDN, ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
Sala: 119
Opis organizacyjny szkolenia:
Warsztaty odbędą się w godz. 15.00-19.00
Prowadzący:
Koordynator: Grzegorz Sadłowski
Trener:
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2018/II/J/18/1
Oferta: 2018/2019
Termin płatności: 2018-10-08
Priorytet: Brak