II/A/1 Trening kreatywności – techniki twórcze w pracy pedagogicznej

Forma realizacji:
Warsztaty
Kategoria:
Wychowanie i profilaktyka
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
zainteresowania nauczyciele
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2018-10-20
Opis:
Szkolenie rozpocznie się od analizy teoretycznych aspektów twórczości dzieci – uczestnicy zastanowią się, między innymi, nad funkcjami twórczości, możliwościami wykorzystania twórczości w praktyce szkolnej, a także przekraczaniem barier dla aktywności twórczej. Spróbują także skonfrontować rzeczywistość szkolną z wymogami rozwoju kreatywności. Podczas zajęć zostaną przedstawione różnego rodzaju formy warsztatowe mogące znaleźć zastosowanie w kształtowaniu kreatywności wychowanków, służące, między innymi, pobudzaniu płynności rysunkowej, skojarzeniowej, słownej, z wykorzystaniem zmysłu wzroku i słuchu
Zakres:
Funkcje aktywności twórczej. Nauczanie twórczości – podstawowe reguły. Wpływ ćwiczeń twórczych na klimat w grupie, rozwój zdolności, wzrost motywacji i umiejętności przezwyciężania przeszkód
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 5
Data rozpoczęcia: 2018-10-20
Data zakończenia: 2018-10-20
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie
Sala: 119
Opis organizacyjny szkolenia:
Warsztaty odbędą się w godz. 10.00-14.00 (sala 119)
Prowadzący:
Koordynator: Agnieszka Czachorowska
Trener: Agnieszka Czachorowska
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2018/II/A/1/1
Oferta: 2018/2019
Priorytet: Brak