II/D/8 Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcjach języka polskiego

Forma realizacji:
Warsztaty
Kategoria:
Przedmioty humanistyczne
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele języka polskiego szkoły podstawowej i ponadpodstawowej
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2018-10-13
Opis:
Zajęcia podzielono na dwie części: w części teoretycznej uczestnicy poznają kompetencje informatyczne nauczycieli i uczniów oraz zasady wyszukiwania informacji, tworzenia prezentacji multimedialnych, edycji tekstów i grafiki. W części praktycznej uczestnicy będą pracować w grupach z wybranymi aplikacjami i programami (np. Kahoot, Quizziz, Learningapps, ToonDoo, StoryJumper, kody QR, Voki).
Zakres:
Kompetencje informatyczne uczniów i nauczycieli. Standardy przygotowania nauczycieli w zakresie stosowania TIK. Zasady wyszukiwania informacji, edycji tekstów i grafiki, tworzenie prezentacji multimedialnych. Narzędzia Google, Wiki, wybrane aplikacje - Kahoot, Quizziz, Learningapps, ToonDoo, StoryJumper.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 5
Data rozpoczęcia: 2018-10-13
Data zakończenia: 2018-10-13
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Warsztaty odbędą się 13 października w godz. 10.00-14.00 w ZCDN-ie w Szczecinie przy ul. Gen. J. Sowińskiego 68.
Prowadzący:
Koordynator: Grzegorz Sadłowski
Trener: dr Anna Kondracka-Zielińska
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2018/II/D/8/2
Oferta: 2018/2019
Priorytet: Brak