I/E/5 Szkolne miasteczko ruchu drogowego

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Przedmioty artystyczne i techniczne, edukacja dla bezpieczeństwa
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII)
Grupa docelowa:
Nauczyciele techniki, zainteresowani nauczyciele
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
5
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-12-11
Opis:
W pierwszej części szkolenia uczestnicy wspólnie dokonają wyboru znaków drogowych, które powinni znać piesi i rowerzyści. Ustalą niezbędną liczbę znaków do zbudowania wzorcowej makiety szkolnego miasteczka ruchu drogowego. Część praktyczna będzie polegała na przygotowaniu elementów i złożeniu znaków. Kolejnym działaniem będzie tworzenie sytuacji drogowych i ich rozwiązań
Zakres:
Rodzaje i funkcje znaków drogowych. Znajomość niezbędnych znaków drogowych dla rowerzysty i pieszego użytkownika drogi. Zastosowanie różnorodnych materiałów do budowy makiety i modeli znaków drogowych. Narzędzia i sposoby łączenia różnorodnych materiałów. Stosowanie informacji technicznej. Organizacja stanowiska pracy i BHP podczas pracy z urządzeniami zasilanymi energią elektryczną (instruktaż stanowiskowy).
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 6
Data rozpoczęcia: 2021-12-11
Data zakończenia: 2021-12-11
Adres: -
Sala: 217
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie on-line odbędzie się w godz. 09.00–14.00.
Prowadzący:
Koordynator: Waldemar Zaborski
Trener: Waldemar Zaborski
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2021/2022/I/E/5/1
Oferta: 2021/2022
Priorytet: IV - Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów