I/I/3 Szkoła i Przedszkole Promujące Zdrowie w praktyce szkolnej – koncepcja, standardy

Forma realizacji:
Warsztaty
Kategoria:
Jakość pracy szkoły
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele poszczególnych przedmiotów , pedagodzy szkolni na każdym etapie edukacyjnym chcących lub realizujących program Szkoły i Przedszkola Promującego Zdrowia
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
2
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2019-10-09
Opis:
W pierwszej części szkolenia zaprezentowana zostanie koncepcja oraz idea Szkoły i Przedszkola Promującego Zdrowie. Część druga będzie poświęcona przedstawieniu dokumentacji programu oraz realizacji jego zadań (ćwiczenia warsztatowe). Na zakończenie przewidziana jest wymiana doświadczeń w zakresie promocji zdrowia – zaprezentowane zostaną przykłady dobrych praktyk w dziedzinie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.
Zakres:
Koncepcja i standardy Szkoły i Przedszkola Promującego Zdrowie. Etapy tworzenia szkoły i przedszkola w oparciu o indywidualne plany działań. Szkoła i Przedszkole Promujące Zdrowie – od diagnozy do ewaluacji. Obowiązująca dokumentacja. Sposoby i warunki ubiegania się o Certyfikat Wojewódzki i Krajowy SziPPZ. Współpraca szkół ze środowiskiem lokalnym. Przykłady dobrych praktyk.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 5
Data rozpoczęcia: 2019-10-09
Data zakończenia: 2019-10-09
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
Sala: 120
Opis organizacyjny szkolenia:
Warsztaty odbędą się w godz. 15.00–19.00.
Prowadzący:
Koordynator: Małgorzata Majewska
Trener: Małgorzata Majewska
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2019/2020/I/I/3/1
Oferta: 2019/2020
Priorytet: Brak
Wakacje z ZCDN-em! Kliknij, aby zobaczyć harmonogram szkoleń odbywających się od 28 czerwca do 2 lipca. ×