I/C/15 Storytelling. Opowiedz swoją historię

Forma realizacji:
Warsztaty
Kategoria:
Przedmioty humanistyczne i języki obce
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciela języka polskiego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
10
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2020-10-17
Opis:
W pierwszej, teoretycznej części zajęć (prowadzonej w formie wykładu interaktywnego), uczestnicy poznają pojęcia „story” oraz „storytelling”. Zapoznają się z historią storytellingu, rodzajami opowieści oraz wybranymi wzorcowymi opowieściami na przestrzeni wieków. W części praktycznej (warsztatowej) uczestnicy będą analizować zaproponowane teksty i opracowywać przykładowe zadania dla uczniów.
Zakres:
Pojęcia „story” oraz „storytelling”. Historia storytellingu. Różne rodzaje opowieści i rola tradycji w ich tworzeniu. Ćwiczenia w analizowaniu wybranych opowieści i kreowaniu emocji. Sposoby na pozyskanie uwagi odbiorcy w odniesieniu do zaproponowanych przykładów literackich.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 3
Data rozpoczęcia: 2020-10-17
Data zakończenia: 2020-10-17
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
Sala: sala konferencyjna
Opis organizacyjny szkolenia:

Szkolenie odbędzie się w godz. 10.00–12.30.

Prosimy o przestrzeganie poniższych zasad

W czasie trwania stanu epidemii przyjmuje się następujące zasady funkcjonowania ZCDN:

1) wszystkie osoby przebywające na terenie ZCDN są zobowiązane do bezwzględnego stosowania się do zasad profilaktycznych przedstawianych i aktualizowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny i Ministerstwo Zdrowia, a w szczególności do:

a) zachowania bezpiecznej odległości 1,5 metra od innych osób;

b) dezynfekcji dłoni;

c) osoby przebywające na terenie placówki, a niebędące pracownikami ZCDN, są zobowiązane do zakrywania ust i nosa, z wyjątkami wynikającymi z przepisów prawa;

Prowadzący:
Koordynator: Anna Kondracka-Zielińska
Trener: dr Anna Kondracka-Zielińska
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/I/C/15/1
Oferta: 2020/2021
Priorytet: Brak