I/B/8 Zabawy matematyczne w przedszkolu – część 3

Forma realizacji:
Warsztaty stacjonarne
Kategoria:
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Etap eduakcyjny:
Etap przedszkolny
Grupa docelowa:
Nauczyciele przedszkola, punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach, świetlic, liderzy WDN.
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
4
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2023-10-10
Opis:
Podczas szkolenia omówiona zostanie koncepcja Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej „Dziecięca matematyka”. W części wykładowej nauczyciele poszerzą wiedzę na temat stosowania zabaw matematycznych, poznają możliwości uatrakcyjnienia zajęć z dziećmi. W części warsztatowej uczestnicy przećwiczą zabawy matematyczne skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym skonstruowane według koncepcji „Dziecięca matematyka”.
Zakres:
Zabawy matematyczne według koncepcji Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej „Dziecięca matematyka”: klasyfikacja, mierzenie długości, szacowanie objętości płynów, waga i ważenie. Wpływ zabaw na rozwój umiejętności rachowania i myślenia matematycznego dzieci. Rola środków dydaktycznych w edukacji matematycznej w przedszkolu.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 5
Data rozpoczęcia: 2023-10-10
Data zakończenia: 2023-10-10
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin.
Sala: 119
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się stacjonarnie w godz. 14.00–18.00.
Prowadzący:
Koordynator: Renata Wiśniewska
Trener: Renata Wiśniewska
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2023/2024/I/B/8/1
Oferta: 2023/2024
Priorytet: IX