I/C/49 Miejsca trudne w nauczaniu języka polskiego jako drugiego

Forma realizacji:
Warsztaty stacjonarne
Kategoria:
Przedmioty humanistyczne i języki obce
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII)
Grupa docelowa:
Nauczycielki/nauczyciele, którzy pracują w szkołach z obcokrajowcami, głównie uczennicami/uczniami z Ukrainy.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
18
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2023-05-20
Opis:
Forma warsztatowa.
Zakres:
Transfer negatywny jako jedna z przyczyn trudności w nauczaniu języka polskiego jako drugiego uczniów z Ukrainy. Charakterystyka miejsc trudnych w nauczaniu języka polskiego jako drugiego i analiza przykładów. Propozycje ćwiczeń niwelujących najczęstsze błędy wynikające z transferu negatywnego. Przegląd dostępnych zbiorów ćwiczeń i innych pomocy dydaktycznych ułatwiających pracę z uczniami słowiańskojęzycznymi.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 2
Data rozpoczęcia: 2023-05-20
Data zakończenia: 2023-05-20
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
Sala: konferencyjna
Opis organizacyjny szkolenia:
Warsztaty odbędą się w formie stacjonarnej w godz. 14.00–15.30.
Prowadzący:
Koordynator: Zofia Fenrych
Trener: prof. Agnieszka Szczaus
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2022/2023/I/C/49/1
Oferta: 2022/2023
Priorytet: IV