I/B/10 Matematyka jest wszędzie – przygody z królową nauk w przedszkolu

Forma realizacji:
Warsztaty stacjonarne
Kategoria:
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III)
Grupa docelowa:
Nauczyciele przedszkola i nauczyciele rozpoczynający pracę zawodową, punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach. Klas I-III, świetlic, liderzy WDN.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
28
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2023-10-24
Opis:
W części wykładowej uczestnicy poszerzą wiedzę na temat stosowania zabaw matematycznych, poznają możliwości uatrakcyjnienia zajęć z dziećmi w przedszkolu. W części warsztatowej uczestnicy przećwiczą zabawy matematyczne. Poznają literaturę dzięki której będą mogli posiłkować się w swojej pracy. Będą się dzielić swoim doświadczeniem. Zostanie wypracowany zestaw zabaw do wykorzystania w przedszkolu.
Zakres:
Zabawy matematyczne w przedszkolu. Wskazówki do wprowadzania pojęć matematycznych w formie zabawy. Wpływ zabaw na rozwój umiejętności rachowania i myślenia matematycznego dzieci. Rola środków dydaktycznych w edukacji matematycznej w przedszkolu.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 5
Data rozpoczęcia: 2023-10-24
Data zakończenia: 2023-10-24
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin.
Sala: sala konferencyjna
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się stacjonarnie w godz. 14.00–18.00.
Prowadzący:
Koordynator: Renata Wiśniewska
Trener: Renata Wiśniewska
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2023/2024/I/B/10/1
Oferta: 2023/2024
Priorytet: Brak