I/B/2 Koncepcja Metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz

Forma realizacji:
Warsztaty stacjonarne
Kategoria:
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III)
Grupa docelowa:
Nauczyciele przedszkoli, punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach. Klas I-III, świetlic, liderzy WDN.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
18
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2023-11-21
Opis:
Szkolenie rozpocznie się częścią wykładową, podczas której zostaną przedstawione teoretyczne przesłanki koncepcji Metody Dobrego Startu (założenia i idea). Uczestnicy zostaną zapoznani z przydatną literaturą i pomocami dydaktycznymi wykorzystywanymi w koncepcji MDS. W części warsztatowej uczestnicy przećwiczą zabawy, wykorzystując gotowe scenariusze. Następnie, pracując w grupach, podejmą próbę sporządzenia scenariuszy zajęć dostosowanych do różnych grup wiekowych.
Zakres:
Koncepcja Metody Dobrego Startu (MDS) Marty Bogdanowicz jako jedna z metod doskonalących koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową w edukacji przedszkolnej. Założenia i idea MDS. Metodyczne wskazówki do wprowadzenia liter, cyfr i znaków z wykorzystaniem wierszy i piosenek według koncepcji MDS.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 5
Data rozpoczęcia: 2023-11-21
Data zakończenia: 2023-11-21
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin.
Sala: 119
Opis organizacyjny szkolenia:
Warsztat odbędzie się stacjonarnie w godz. 14.00–18.00.
Prowadzący:
Koordynator: Renata Wiśniewska
Trener: Renata Wiśniewska
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2023/2024/I/B/2/1
Oferta: 2023/2024
Priorytet: Brak