I/C/50 Język internetu i cyfrowe narzędzia komunikacji z młodzieżą w warunkach edukacji międzykulturowej

Forma realizacji:
Konsultacje
Kategoria:
Przedmioty humanistyczne i języki obce
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele przedmiotów humanistycznych, wychowawcy oraz bibliotekarze.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
13
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2023-05-20
Opis:
W formie prezentacji multimedialnej zaprezentowane zostaną podstawowe zagadnienia związane z tematyką spotkania. Następnie osoby uczestniczące przetestują w praktyce prezentowane narzędzia i aplikacje. Spotkanie odbędzie się z wykorzystaniem komputerów dostępnych na miejscu.
Zakres:
Język internetu: memy, trendy i media społecznościowe. Komunikacja pozawerbalna. Cyfrowe narzędzia komunikacyjne.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 2
Data rozpoczęcia: 2023-05-20
Data zakończenia: 2023-05-20
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
Sala: 107
Opis organizacyjny szkolenia:
Warsztaty odbędą się w formie hybrydowej w godz. 14.00–15.30. Dla osób niemogących uczestniczyć w spotkaniu będzie prowadzona transmisja online. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu warsztatów otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach w formie zdalnej.
Prowadzący:
Koordynator: Marta Kostecka
Trener: Marta Kostecka
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2022/2023/I/C/49/1
Oferta: 2022/2023
Priorytet: IV