I/C/48 Jak dostosowywać treści podręcznikowe do potrzeb uczniów obcokrajowców?

Forma realizacji:
Warsztaty stacjonarne
Kategoria:
Przedmioty humanistyczne i języki obce
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczycielki/nauczyciele, którzy pracują w szkołach z obcokrajowcami, głównie uczennicami/uczniami z Ukrainy.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
17
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2023-05-20
Opis:
Forma warsztatowa.
Zakres:
Wymagania edukacyjne a możliwości uczniów z doświadczeniem migracji. Zasady tworzenia tekstów preparowanych. Wykorzystanie tekstu spreparowanego w pracy z uczniami ukraińskimi w toku lekcji. Tworzenie tekstów spreparowanych na podstawie treści zawartych w wybranych podręcznikach.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 2
Data rozpoczęcia: 2023-05-20
Data zakończenia: 2023-05-20
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
Sala: 119
Opis organizacyjny szkolenia:
Warsztaty odbędą się w formie stacjonarnej w godz. 14.00–15.30.
Prowadzący:
Koordynator: Zofia Fenrych
Trener: Joanna Majchrzak
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2022/2023/I/C/48/1
Oferta: 2022/2023
Priorytet: IV - Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy