I/B/5 Gry i zabawy rozwijające technikę czytania

Forma realizacji:
Warsztaty stacjonarne
Kategoria:
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III)
Grupa docelowa:
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
12
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2023-11-28
Opis:
W pierwszej, teoretycznej części szkolenia omówione zostaną metody nauki czytania oraz przedstawione skale obserwacji służące ocenie umiejętności czytania. W trakcie części praktycznej przedstawione i omówione będą gry, zabawy, ćwiczenia oraz aplikacje pozwalające doskonalić umiejętność czytania. Gry i zabawy zaproponowane podczas warsztatów będą dla uczestników inspiracją do tworzenia własnych pomocy do pracy z uczniami napotykającymi trudności w nauce czytania.
Zakres:
Teoretyczne podejście do umiejętności czytania. Metody nauki czytania. Przykłady zabaw, gier i ćwiczeń ułatwiających uczniom naukę czytania. Zasady tworzenia gier edukacyjnych przydatnych do nauki czytania.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 5
Data rozpoczęcia: 2023-11-28
Data zakończenia: 2023-11-28
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin (sala 119).
Sala: 119
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się stacjonarnie w godz. 14.00–18.00.
Prowadzący:
Koordynator: Beata Standio
Trener: Beata Standio
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2023/2024/I/B/5/1
Oferta: 2023/2024
Priorytet: Brak