I/I/5 Dokumentacja dyrektora szkoły

Forma realizacji:
Warsztaty stacjonarne
Kategoria:
Organizacja i zarządzanie placówką oświatową
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
5
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2023-05-30
Opis:
W pierwszej części szkolenia, przeprowadzonej w formie wykładu opartego na prezentacji multimedialnej, omówiony zostanie wykaz dokumentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania szkoły. Przeanalizowana zostanie zasadność tworzenia dokumentacji użytkowej niewymaganej przepisami prawa. Uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami i technikami tworzenia i modyfikacji, a także wprowadzania dokumentów wewnątrzszkolnych.
Zakres:
Obowiązkowa dokumentacja szkolna zgodna z przepisami prawa oświatowego. Dokumentacja użyteczna w pracy szkoły. Zasady tworzenia, wprowadzania i nowelizacji dokumentów wewnątrzszkolnych.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 4
Data rozpoczęcia: 2023-05-30
Data zakończenia: 2023-05-30
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Gen. J. Sowińskiego 68,
Sala: 120
Opis organizacyjny szkolenia:
Warsztaty odbędą się w formie stacjonarnej w godz. 12.30–15.45.
Prowadzący:
Koordynator: Organizacja Szkoleń ZCDN-u
Trener: Beata Wierzba
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2022/2023/I/I/5/1
Oferta: 2022/2023
Priorytet: Brak