I/C/51 Cyfrowe narzędzia w edukacji włączającej

Forma realizacji:
Konsultacje
Kategoria:
Przedmioty humanistyczne i języki obce
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych, liderzy WDN, pedagodzy specjalni
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
14
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2023-05-30
Opis:
Uczestnicy otrzymają dostęp do usług i narzędzi dostosowujących treści dydaktyczne oraz pozwalających wykorzystywać różne rodzaje komunikacji z komputerem. W ramach pracy warsztatowej będą testować różne rozwiązania, w zależności od potrzeb uczniów, z którymi pracują w swoich placówkach.
Zakres:
Czytnik imersyjny, notatki głosowe, edycja pdf i inne usługi wspierające pracę w edukacji włączającej.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 2
Data rozpoczęcia: 2023-05-30
Data zakończenia: 2023-05-30
Adres: ZCDN
Sala: 107
Opis organizacyjny szkolenia:
Warsztaty odbędą się w formie stacjonarnej w sali 107 w godz. 16.15 - 17.45.
Prowadzący:
Koordynator: Krzysztof Jaworski
Trener: Krzysztof Jaworski
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2022/2023/I/C/51/1
Oferta: 2022/2023
Priorytet: VII