II/A/20 Sprawiedliwość naprawcza, czyli rozwiązywanie konfliktów w szkole

Forma realizacji:
Warsztaty
Kategoria:
Wychowanie i profilaktyka
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
zainteresowani nauczyciele
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2018-10-20
Opis:
Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w podstawowa wiedzę i umiejętności z zakresu mediacji. Pomoc w zrozumieniu sprawiedliwości naprawczej. Przedstawienie zasad realizacji w szkole mediacji rówieśniczych. Szkolenie składa z części wykładowej oraz warsztatowej. Podczas zajęć uczestnicy będą mogli uczestniczyć w symulowanych mediacjach konfliktów przez nich zaproponowanych na przykład w relacjach nauczyciel – rodzic, nauczyciel – uczeń, uczeń – uczeń
Zakres:
Sprawiedliwość naprawcza a sprawiedliwość karna. Rodzaje i typy konfliktów, diagnoza pola konfliktu. Zasady i metody prowadzenia mediacji, mediacje rówieśnicze. Autodiagnoza kompetencji zarządzania konfliktami
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 5
Data rozpoczęcia: 2018-10-20
Data zakończenia: 2018-10-20
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie przy ul. Gen. J. Sowińskiego 68
Sala: 217
Opis organizacyjny szkolenia:
Warsztaty odbędą się 20 października w godz. 10.00-14.00 w ZCDN-ie w Szczecinie .
Prowadzący:
Koordynator: Renata Majewska
Trener: Renata Majewska
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2018/II/A/20/1
Oferta: 2018/2019
Priorytet: Brak