II/C/16 Sposoby doskonalenia umiejętności czytania u uczniów na pierwszym etapie kształcenia

Forma realizacji:
Warsztaty
Kategoria:
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III)
Grupa docelowa:
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2018-11-21
Opis:
Warsztaty mają na celu zwiększenie wiedzy uczestników na temat wykorzystania zabaw i gier w nauce czytania oraz poznanie zasad tworzenia na potrzeby własnych zajęć gier i zabaw edukacyjnych. Nauka czytania nie musi być nudna – gry i zabawy sprawią, że to, co trudne, stanie się wesołe i łatwe do opanowania Warsztaty będą podzielone na dwie części. Pierwszą – teoretyczną, podczas której omówione zostaną metody nauki czytania, skale obserwacji służące ocenie umiejętności czytania, przedstawione przykłady gier, zabaw, ćwiczeń oraz aplikacji pozwalających doskonalić umiejętność czytania. Drugą – praktyczną, w trakcie której uczestnicy będą konstruować gry wspomagające naukę czytania
Zakres:
Metody nauki czytania. Przykłady zabaw, gier i ćwiczeń ułatwiających uczniom naukę czytania. Zasady tworzenia gier edukacyjnych do nauki czytania
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 5
Data rozpoczęcia: 2018-11-21
Data zakończenia: 2018-11-21
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie przy ul. Gen. J. Sowińskiego 68
Sala: 119
Opis organizacyjny szkolenia:
Warsztaty odbędą się w godz. 15.00-19.00
Prowadzący:
Koordynator: Beata Standio
Trener: Beata Standio
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2018/II/C/16/2
Oferta: 2018/2019
Priorytet: Brak