I/B/15 Sposoby doskonalenia umiejętności czytania na pierwszym etapie kształcenia

Forma realizacji:
Warsztaty
Kategoria:
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III)
Grupa docelowa:
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2019-11-19
Opis:
Podczas teoretycznej części szkolenia omówione zostaną metody nauki czytania, skale obserwacji służące ocenie umiejętności czytania, przedstawione zostaną przykłady gier, zabaw, ćwiczeń oraz aplikacji pozwalających doskonalić umiejętność czytania. W trakcie części warsztatowej uczestnicy będą konstruować gry wspomagające naukę czytania. Gry i zabawy zaproponowane podczas szkolenia będą dla uczestników inspiracją do tworzenia własnych pomocy do pracy z uczniami napotykającymi trudności w nauce czytania.
Zakres:
Metody nauki czytania. Przykłady zabaw, gier i ćwiczeń ułatwiających uczniom naukę czytania. Zasady tworzenia gier edukacyjnych do nauki czytania.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 5
Data rozpoczęcia: 2019-11-19
Data zakończenia: 2019-11-19
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
Sala: 119
Opis organizacyjny szkolenia:
Warsztaty odbędą się w godz. 15.00–19.30.
Prowadzący:
Koordynator: Beata Standio
Trener: Beata Standio
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2019/2020/I/B/15/1
Oferta: 2019/2020
Priorytet: Brak
Informacja o zawieszeniu działalności ZCDN-u (Kliknij aby dowiedzieć się więcej...) ×