I/C/16 Skuteczne metody nauczania wiedzy o społeczeństwie

Forma realizacji:
Warsztaty
Kategoria:
Przedmioty humanistyczne i języki obce
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele wiedzy o społeczeństwie
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
24
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2019-10-26
Opis:
W części teoretycznej nauczyciele zostaną zapoznani z katalogiem kompetencji społecznych i obywatelskich uczniów określonym w nowej podstawie programowej. W części praktycznej wykonywać będą w grupach zadania, z zakresu doboru i zastosowania metod do relizacji treści nauczania - kształcących umiejętności: wymiany poglądów, twórczego myślenia, podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów, wartościowania i zapisu informacji, integrowania wiedzy z różnych dziedzin.
Zakres:
Podstawa programowa wiedzy o społeczeństwie - cele kształcenia i treści nauczania. Kompetencje dydaktyczne nauczyciela. Kształcenie kompetencji społecznych i obywatelskich ucznia. Materiały edukacyjne wspomagające realizację programu nauczania. Formy i funkcje zajęć edukacyjnych. Efektywne metody nauczania. Pozalekcyjne formy i programy edukacji obywatelskiej.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 4
Data rozpoczęcia: 2019-10-26
Data zakończenia: 2019-10-26
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
Sala: 116
Opis organizacyjny szkolenia:
Warsztaty odbędą się w godz. 09.00–14.30.
Prowadzący:
Koordynator: Janusz Korzeniowski
Trener: Janusz Korzeniowski
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2019/2020/I/C/16/1
Oferta: 2019/2020
Priorytet: Brak
Zapraszamy w ferie zimowe do ZCDN-u! ×