I/E/5 Rysunek techniczny na lekcjach techniki

Forma realizacji:
Warsztaty
Kategoria:
Przedmioty artystyczne i techniczne, edukacja dla bezpieczeństwa
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII)
Grupa docelowa:
Nauczyciele techniki i zajęć pozalekcyjnych o charakterze politechnicznym.
Status:
Otwarte
Liczba miejsc:
5
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
-
Opis:
W pierwszej części szkolenia nauczyciele zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi informacji technicznej, rysunku technicznego, formatów arkuszy rysunkowych, zasad ich powstawania i wymiarowania zgodnie z PN. W części drugiej, typowo praktycznej, każdy uczestnik samodzielnie wykona ze wskazanego materiału „bryłę”, którą następnie przedstawi i zwymiaruje we wszystkich rzutach na wcześniej przygotowanych formatach arkuszy rysunkowych.
Zakres:
Podstawy rysunku technicznego w odniesieniu do potrzeb działania praktycznego na lekcjach techniki. Zasady powstawania rysunku. Ćwiczenie wyobraźni przestrzennej w odniesieniu do rzutowania na trzy płaszczyzny. Normy rysunkowe. Wymiarowanie przedmiotu w rzucie płaskim, prostokątnym i aksonometrycznym. Czytanie rysunku technicznego. Projektowanie i samodzielne wykonanie brył do ćwiczeń rysunkowych na formacie A4.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 8
Data rozpoczęcia: -
Data zakończenia: -
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Zapraszamy do udziału w warsztatach "Rysunek techniczny na lekcjach techniki". Termin warsztatów zostanie wyznaczony po zebraniu się grupy.
Prowadzący:
Koordynator: Waldemar Zaborski
Trener: Waldemar Zaborski
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2019/2020/I/E/5/1
Oferta: 2019/2020
Priorytet: Brak
Zapraszamy w ferie zimowe do ZCDN-u! ×