III/4 Rozwiązania organizacyjno-metodyczne związane z wdrażaniem nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych (nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych)

Forma realizacji:
Granty
Kategoria:
Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Etap eduakcyjny:
III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Dyrektorzy szkół i nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w szkołach ponadpodstawowych
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
2
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2018-11-09
Opis:
Celem warsztatów jest przygotowanie dyrektorów szkół i nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych do wdrażania nowej podstawy programowej do szkół ponadpodstawowych od roku szkolnego 2018/2019. Zakłada się, że nauczyciele będą dostrzegać różnice między starą i nową podstawą programową, że rozwiną umiejętność doboru i/lub opracowania programów i podręczników oraz metod nauczania dostosowanych do nowej podstawy, że uwzględnią pozalekcyjne formy nauczania oraz włączą kształcenie umiejętności kluczowych do nauczania przedmiotowego oraz rozwiną umiejętność tworzenia materiałów edukacyjnych zgodnych z nową podstawą i zasadami oceniania kształtującego Forma doskonalenia stanowi realizację oferty złożonej przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w postępowaniu na organizację szkoleń dla nauczycieli z województwa zachodniopomorskiego ogłoszonym przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie.
Zakres:
Organizacyjne i programowe zmiany w oświacie. Wymagane osiągnięcia ucznia, oczekiwane kompetencje nauczyciela. Realizowanie, zgodnie z nową podstawą, zajęć z matematyki i przedmiotów przyrodniczych. Kształcenie kompetencji kluczowych na lekcjach matematyki i przedmiotów przyrodniczych. Sprawdzanie i ocenianie pracy ucznia
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 13 (2 spotkania)
Data rozpoczęcia: 2018-11-09
Data zakończenia: 2018-11-10
Adres: ZCDN Szczecin
Sala: 119,120,121
Opis organizacyjny szkolenia:
Warsztaty odbędą się w ZCDN-ie w Szczecinie. I część: 9 listopada w godz. 15.00-19.15 II część: 10 listopada w godz. 9.00-15.30
Prowadzący:
Koordynator: Zdzisław Nowak
Trener: Zdzisław Nowak
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2018/III/4/1
Oferta: 2018/2019
Priorytet: Brak