I/C/1 Rozważać, uzasadniać i oceniać problem… Praca z tekstem argumentacyjnym na języku polskim w szkole podstawowej

Forma realizacji:
Warsztaty
Kategoria:
Przedmioty humanistyczne i języki obce
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII)
Grupa docelowa:
Nauczyciele języka polskiego w szkole podstawowej.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
10
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2020-10-20
Opis:
Wykład interaktywny, bank pomysłów, burza mózgów, ćwiczenia językowe, praca indywidualna i grupowa. Zajęcia będą podzielone na dwie części: wykładową i ćwiczeniową.
Zakres:
Środki retoryczne i możliwości ich oddziaływania na odbiorcę wypowiedzi. Elementy wywodu argumentacyjnego, rola wnioskowania. Odróżnienie przykładu od argumentu. Rodzaje argumentów i ich stosowanie w pracach argumentacyjnych uczniów.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 3
Data rozpoczęcia: 2020-10-20
Data zakończenia: 2020-10-20
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
Sala: konferencyjna
Opis organizacyjny szkolenia:

Warsztaty odbędą się w godz. 15.30–17.45

Prosimy o przestrzeganie poniższych zasad

W czasie trwania stanu epidemii przyjmuje się następujące zasady funkcjonowania ZCDN:

1) wszystkie osoby przebywające na terenie ZCDN są zobowiązane do bezwzględnego stosowania się do zasad profilaktycznych przedstawianych i aktualizowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny i Ministerstwo Zdrowia, a w szczególności do:

a) zachowania bezpiecznej odległości 1,5 metra od innych osób;

b) dezynfekcji dłoni;

c) osoby przebywające na terenie placówki, a niebędące pracownikami ZCDN, są zobowiązane do zakrywania ust i nosa, z wyjątkami wynikającymi z przepisów prawa;

Prowadzący:
Koordynator: Klaudia Szostak
Trener: Klaudia Szostak
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/I/C/1/1
Oferta: 2020/2021
Priorytet: Brak