IV/24 Różne sposoby mnożenia

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII)
Grupa docelowa:
Nauczyciele matematyki klas 4-8
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
1
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2020-05-19
Opis:
Spotkanie rozpocznie się prezentacją i krótkim wykładem. Podejmiemy próbę odpowiedzi na pytanie: Dlaczego tradycyjne metody mnożenia utrudniają w dzisiejszych czasach motywację uczniów do pracy. Następnie w grupach uczestnicy przećwiczą zaprezentowane sposoby mnożenia. Na koniec nauczyciele spróbują poszukać plusów i minusów każdego z zaprezentowanych sposobów mnożenia.
Zakres:
Różne sposoby mnożenia: za pomocą pałeczek Napiera, geometryczny, rosyjski, hinduski.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 2
Data rozpoczęcia: 2020-05-19
Data zakończenia: 2020-05-19
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 16.00–17.30. Prosimy przygotować kartki do notowania (liczenia), długopisy, kolorowe kredki, nożyczki. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach i materiały do wydruku.
Prowadzący:
Koordynator: Anna Bazyluk
Trener: Anna Bazyluk
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2019/2020/IV/24/6
Oferta: 2019/2020
Priorytet: