II/D/27 Realizacja uczniowskich projektów edukacyjnych w szkole podstawowej

Forma realizacji:
Warsztaty
Kategoria:
Rozwój zawodowy
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII)
Grupa docelowa:
Nauczyciele wszystkich przedmiotów
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2018-10-20
Opis:
Ważnym zadaniem współczesnej szkoły jest integrowanie wiedzy z różnych dziedzin oraz kształcenie umiejętności komunikacji i współdziałania. Szczególne miejsce w zakresie kształcenia tych kompetencji uczniów zajmuje projekt edukacyjny, którego wdrażanie jest zalecane w założeniach realizacji nowej podstawy programowej. Głównym zagadnieniem zajęć warsztatowych będzie właściwy dobór tematyki oraz form i zadań realizacji celów projektu. Zostaną również przedstawione przykłady dobrej praktyki we wdrażaniu projektów.
Zakres:
Uczniowskie projekty edukacyjne w założeniach reformy programowej kształcenia ogólnego. Rodzaje projektów. Planowanie tematyki, celów i działań projektowych. Etapy i formy urzeczywistniania projektów. Formy prezentacji zrealizowanych projektów. Kryteria oceniania uczniów. Zadania opiekuna uczniowskiego projektu edukacyjnego. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych do realizacji projektów. Przykłady dobrej praktyki. Walory edukacyjne metody projektu
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 7
Data rozpoczęcia: 2018-10-20
Data zakończenia: 2018-10-20
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie przy ul. Gen. J. Sowińskiego 68
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Warsztaty odbędą się 20 października w godz. 9.00-14.30.
Prowadzący:
Koordynator: Janusz Korzeniowski
Trener: Janusz Korzeniowski
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2018/II/D/27/1
Oferta: 2018/2019
Priorytet: Brak