I/C/19 Realizacja podstawy programowej z historii w szkole ponadpodstawowej

Forma realizacji:
Warsztaty
Kategoria:
Przedmioty humanistyczne i języki obce
Etap eduakcyjny:
III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
nauczyciele historii w szkole ponadpodstawowej
Status:
Odwołane
Liczba miejsc:
28
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2019-09-14
Opis:
Prezentacja i wykład wprowadzający nt. założeń podstawy programowej z historii w szkole ponadpodstawowej. Dyskusja uczestników warsztatów realizacji założeń podstawy programowej. Burza mózgów nad konstruowaniem wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny szkolne. Praca w grupach nad tworzeniem scenariuszy lekcji. Prezentacja dobrych praktyk nauczycielskich w zakresie tworzenia narzędzi dydaktycznych służących utrwalaniu i sprawdzaniu postępów edukacyjnych uczniów.
Zakres:
Analiza treści kształcenia nowej podstawy programowej z historii w szkole podstawowej. Formy i metody pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych na lekcjach historii. Tworzenie wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny szkolne i scenariuszy ciekawych lekcji historii. Lekcje powtórzeniowe jako sposób utrwalania i sprawdzania postępów edukacyjnych uczniów.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 7
Data rozpoczęcia: 2019-09-14
Data zakończenia: 2019-09-14
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
Sala: 120
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 10.00–15.00
Prowadzący:
Koordynator: Anna Kowalczyk
Trener: Anna Kowalczyk
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2019/2020/I/C/19/1
Oferta: 2019/2020
Priorytet: III - Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
Zapraszamy w ferie zimowe do ZCDN-u! ×