I/C/18 Realizacja podstawy programowej z historii w szkole podstawowej

Forma realizacji:
Warsztaty
Kategoria:
Przedmioty humanistyczne i języki obce
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII)
Grupa docelowa:
Nauczyciele historii w szkole podstawowej .
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
7
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2019-09-28
Opis:
Szkolenie rozpocznie się od prezentacji i wykładu wprowadzającego na temat założeń podstawy programowej z historii w szkole podstawowej. Następnie uczestnicy wezmą udział w dyskusji na temat realizacji założeń podstawy programowej. Przewidziana jest również praca w grupach nad tworzeniem scenariuszy lekcji oraz prezentacja dobrych praktyk nauczycielskich w zakresie tworzenia narzędzi dydaktycznych służących utrwalaniu i sprawdzaniu postępów edukacyjnych uczniów.
Zakres:
Analiza treści kształcenia ujętych w nowej podstawy programowej z historii w szkole podstawowej. Formy i metody pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych na lekcjach historii. Tworzenie scenariuszy ciekawych lekcji historii. Lekcje powtórzeniowe jako sposób utrwalania i sprawdzania postępów edukacyjnych uczniów.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 7
Data rozpoczęcia: 2019-09-28
Data zakończenia: 2019-09-28
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
Sala: 120
Opis organizacyjny szkolenia:
Warsztaty odbędą się w godz. 10.00-15.00.
Prowadzący:
Koordynator: Anna Kowalczyk
Trener: Anna Kowalczyk
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2019/2020/I/C/18/1
Oferta: 2019/2020
Priorytet: III - Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
Zapraszamy w ferie zimowe do ZCDN-u! ×