II/C/27 Rakiety z papieru, czyli prototypowanie w edukacji

Forma realizacji:
Warsztaty
Kategoria:
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII)
Grupa docelowa:
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej ( I grupa). Nauczyciele przedmiotów techniki i przedmiotów przyrodniczych w szkole podstawowej, wychowawcy świetlic(II grupa).
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
4
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2019-05-18
Opis:
Główną częścią warsztatów będą ćwiczenia realizacji scenariusza zajęć z dziećmi mającego na celu naukę konstruowania papierowych modeli rakiety kosmicznej. Nauczyciele zostaną także zapoznani z działaniami i materiałami Polskiego Biura ESERO dotyczącymi edukacji astronomicznej. Przedstawiona zostanie również aplikacja, służąca do modelowania lotów konkretnych rakiet. Zajęcia odbędą się w dwóch grupach oddzielnie dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i nauczycieli klas IV-VIII (II etap).
Zakres:
Konstruowanie prototypów jako sposób na rozwój zainteresowań i umiejętności kluczowych uczniów. Działalność edukacyjna Polskiego Biura ESERO i materiały edukacyjne dla szkół. Ćwiczenia w konstruowaniu modeli rakiet działających na sprężone powietrze.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 5
Data rozpoczęcia: 2019-05-18
Data zakończenia: 2019-05-18
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie
Sala: 107
Opis organizacyjny szkolenia:
Warsztaty odbędą się w godz. 9.00-13.00
Prowadzący:
Koordynator: Zdzisław Nowak
Trener: Zdzisław Nowak
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2018/2019/II/C/27/1
Oferta: 2018/2019
Priorytet: II - Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.