II/E/27 Przygotowanie nauczycieli do wdrażania nowej podstawy programowej nauczania chemii w szkole ponadpodstawowej

Forma realizacji:
Warsztaty
Kategoria:
Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele chemii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
9
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2019-04-27
Opis:
Nowa podstawa programowa narzuciła nauczycielom chemii wykonywanie doświadczeń chemicznych przez uczniów. Wymaga się także od nauczycieli rozumowania naukowego czyli wykonywania badań naukowych, analizowania tekstów popularnonaukowych. Podczas zajęć zostaną przeanalizowane zapisy nowej podstawy programowej ze szczególnym zwróceniem uwagi na owe treści. W kolejnym etapie zajęć przedstawione zostaną metody osiągania celów i wymagań szczegółowych dotyczących realizacji nowej podstawy programowej. Ostatnia część zajęć poświęcona będzie problemowi realizacji eksperymentu laboratoryjnego podczas zajęć lekcyjnych.
Zakres:
Cele kształcenia i treści nauczania w szkołach ponadpodstawowych w nowej podstawie programowej przedmiotu chemia. Zalecane warunki i sposoby realizacji. Minimalny zestaw doświadczeń. Podręczniki w ofercie wydawnictw szkolnych.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 4
Data rozpoczęcia: 2019-04-27
Data zakończenia: 2019-04-27
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie
Sala: 119
Opis organizacyjny szkolenia:
warsztaty odbędą się w godz. 9.00-12.00
Prowadzący:
Koordynator: Halina Szczepaniec
Trener: Halina Szczepaniec
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2018/2019/II/E/27/1
Oferta: 2018/2019
Priorytet: Brak