I/B/1 Przygotowanie dziecka w wieku przedszkolnym do nauki pisania

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III)
Grupa docelowa:
Nowo zatrudnieni nauczyciele przedszkola, punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach, klas I-III, liderzy WDN-u.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-05-11
Opis:
W części wykładowej szkolenia omówiona zostanie, w oparciu o prezentację multimedialną, sekwencyjność rozwoju ruchowego dziecka. W części warsztatowej nauczyciele zapoznają się z ćwiczeniami i zabawami przygotowującymi dziecko do nauki pisania. Następnie, z wykorzystaniem szerokiej gamy pomocy dydaktycznych, przećwiczą przykładowe zabawy przygotowujące dziecko do nauki pisania. Efektem zajęć będą wypracowane w grupach ćwiczenia doskonalące sprawność manualną ręki.
Zakres:
Metody aktywne wspierające rozwój sprawności manualnej ręki. Zabawy i ćwiczenia usprawniające motorykę dziecka w wieku powyżej 3 lat. Środki dydaktyczne wykorzystywane w przygotowaniu dziecka do nauki pisania. Sekwencyjność rozwoju ruchowego dzieci.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 4
Data rozpoczęcia: 2021-05-11
Data zakończenia: 2021-05-11
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 16.00–19.00 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Renata Wiśniewska
Trener: Renata Wiśniewska
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/I/B/1/3
Oferta: 2020/2021
Priorytet: Brak