I/B/1 Przygotowanie dziecka w wieku przedszkolnym do nauki pisania

Forma realizacji:
Warsztaty
Kategoria:
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III)
Grupa docelowa:
Nauczyciele punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach. Klas I-III, świetlic, liderzy WDN.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2019-10-02
Opis:
W części wykładowej szkolenia omówiona zostanie, w oparciu o prezentację multimedialną, sekwencyjność rozwoju ruchowego dziecka. W części warsztatowej nauczyciele zapoznają się z ćwiczeniami i zabawami przygotowującymi dziecko do nauki pisania, a następnie, z wykorzystaniem szerokiej gamy pomocy dydaktycznych, przećwiczą przykładowe zabawy przygotowujące dziecko do nauki pisania. Efektem zajęć będą wypracowane w grupach ćwiczenia doskonalące sprawność manualną ręki.
Zakres:
Metody aktywne wspierające rozwój sprawności manualnej ręki. Zabawy i ćwiczenia usprawniające motorykę dziecka w wieku powyżej 3 lat. Środki dydaktyczne wykorzystywane w przygotowaniu dziecka do nauki pisania. Sekwencyjność rozwoju ruchowego dzieci.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 5
Data rozpoczęcia: 2019-10-02
Data zakończenia: 2019-10-02
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
Sala: 119
Opis organizacyjny szkolenia:
Warsztaty odbędą się w godz. 15.00–19.00.
Prowadzący:
Koordynator: Renata Wiśniewska
Trener: Renata Wiśniewska
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2019/2020/I/B/1/1
Oferta: 2019/2020
Priorytet: Brak
Zapraszamy w ferie zimowe do ZCDN-u! ×