II/C/2 Przygotowanie dziecka w wieku przedszkolnym do nauki pisania

Forma realizacji:
Warsztaty
Kategoria:
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III)
Grupa docelowa:
Nauczyciele punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach, klas I-III, świetlic, liderzy WDN.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2018-10-23
Opis:
Celem szkolenia jest udzielenie wsparcia nauczycielom wychowania przedszkolnego w zakresie stosowania różnych ćwiczeń i zabaw usprawniających małą motorykę. Przedstawione zostaną metody Marty Bogdanowicz i Hany Tymichowej oraz pomoce wykorzystywane w rozwoju sprawności manualnej. Omówiona zostanie sekwencyjność w rozwoju ruchowym. Nauczyciele, metodami warsztatowymi, zapoznają się z niektórymi ćwiczeniami i zabawami przygotowującymi dziecko do nauki pisania. Efektem zajęć będą wspólnie wypracowane zabawy rozwijające sprawność manualną i wzbogacenie warsztatu metodycznego nauczycieli
Zakres:
Sposoby usprawnienia małej motoryki dziecka w wieku przedszkolnym. Wykorzystanie metody Marty Bogdanowicz i Hany Tymichowej. Zabawy i ćwiczenia usprawniające motorykę dziecka w wieku od 3 lat. Sekwencyjność rozwoju ruchowego dzieci
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 5
Data rozpoczęcia: 2018-10-23
Data zakończenia: 2018-10-23
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie przy ul. Gen. J. Sowińskiego 68
Sala: 119
Opis organizacyjny szkolenia:
Warsztaty odbędą się 23 października w godz. 15.00-19.00 w ZCDN-ie (sala 119)
Prowadzący:
Koordynator: Renata Wiśniewska
Trener: Renata Wiśniewska
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2018/II/C/2/1
Oferta: 2018/2019
Priorytet: Brak