I/A/12 Przewodnik prawny młodego obywatela

Forma realizacji:
Warsztaty
Kategoria:
Wychowanie i profilaktyka
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy szkolni.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
12
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2020-02-11
Opis:
W części teoretycznej uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani, w formie wykładu interaktywnego, z ochroną prawną dzieci i młodzieży w różnych aspektach ich życia społecznego i rodzinnego oraz z rodzajami obowiązków i odpowiedzialności, jakie na nich ciążą. W części warsztatowej nauczyciele w zespołach wykonają ćwiczenia z analizy wybranych kazusów i przepisów prawnych.
Zakres:
Ochrona godności człowieka. Prawa człowieka, dziecka, ucznia. Obowiązki ucznia. Obowiązek szkolny i obowiązek nauki. Nieletni, małoletni i niepełnoletni. Zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych. Odpowiedzialność prawna nieletnich. Procedury postępowania karnego, cywilnego i administracyjnego. Praca niepełnoletnich. Prawa konsumenckie. Prawa nieletnich wobec służb mundurowych. Władza rodzicielska i opiekuńcza – prawa i obowiązki dzieci. Niebieska karta.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 7
Data rozpoczęcia: 2020-02-11
Data zakończenia: 2020-02-11
Adres: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
Sala: 121
Opis organizacyjny szkolenia:
Warsztaty odbędą się w godz. 9.00–14.30.
Prowadzący:
Koordynator: Janusz Korzeniowski
Trener: Krzysztof Bieliński, Janusz Korzeniowski
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2019/2020/I/A/12/1
Oferta: 2019/2020
Priorytet: Brak
Informacja o zawieszeniu działalności ZCDN-u (Kliknij aby dowiedzieć się więcej...) ×