I/A/10 Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole

Forma realizacji:
Warsztaty
Kategoria:
Wychowanie i profilaktyka
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe), Inny
Grupa docelowa:
Nauczyciele, wychowawcy i pedagodzy.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
12
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-11-27
Opis:
Szkolenie rozpocznie się od przedstawienia rodzajów, typów oraz przyczyn zachowań agresywnych i przemocy w szkole. Następnie zostaną omówione mechanizmy przemocy. Warsztatowa część szkolenia zostanie poświęcona projektowaniu działań profilaktycznych w oparciu o „Kartę diagnozy klasy” i „Kartę działań korekcyjnych” oraz wybranym technikom pracy z uczniem przejawiającym zachowania agresywne.
Zakres:
Rodzaje i typy zachowań agresywnych i przemocowych w szkole. Mechanizmy przemocy. Przyczyny zachowań agresywnych i przemocowych przejawianych przez uczniów. Istota profilaktyki uniwersalnej i uprzedzającej. Diagnoza sytuacji wychowawczej w klasie. Karta działań korekcyjnych. Zasady i techniki pracy z uczniem przejawiającym zachowanie agresywne.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 5
Data rozpoczęcia: 2021-11-27
Data zakończenia: 2021-11-27
Adres: ZCDN przy ul. Sowińskiego 68, Szczecin
Sala: konferencyjna
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie stacjonarne odbędzie się w godz. 10.00–14.00.
Prowadzący:
Koordynator: Renata Majewska
Trener: Renata Majewska
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2021/2022/I/A/10/1
Oferta: 2021/2022
Priorytet: I - Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny