I/B/12 Prowadzenie obserwacji pedagogicznej w młodszych klasach szkolnych

Forma realizacji:
Warsztaty
Kategoria:
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III)
Grupa docelowa:
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, w szczególności rozpoczynający pracę w szkole.
Status:
Odwołane
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2020-03-17
Opis:
Szkolenie rozpocznie się od przypomnienia teoretycznej wiedzy na temat obserwacji pedagogicznej oraz warunków jej przeprowadzania. Zaprezentowane zostaną różne techniki dokonywania obserwacji pedagogicznej i przedstawione przykładowe arkusze obserwacji. Uczestnicy zajęć będą ćwiczyć umiejętność prawidłowego wypełniania prezentowanych arkuszy oraz podejmą indywidualne próby interpretacji materiału uzyskanego podczas obserwacji.
Zakres:
Istota obserwacji pedagogiczna - ogólna charakterystyka. Warunki poprawnej obserwacji. Technika obserwacji dorywczej. Technika "dzienników obserwacyjnych". Technika obserwacji skategoryzowanej. Przykładowe arkusze obserwacyjne oraz właściwa interpretacja materiału pozyskanego w trakcie obserwacji.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 5
Data rozpoczęcia: 2020-03-17
Data zakończenia: 2020-03-17
Adres: Szkoła Podstawowa nr 48 w Szczecinie, ul. Czorsztyńska 35
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej dotyczącą czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty działalność Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej oraz Oddziałów Zamiejscowych będzie zawieszona w dniach 12. marca – 25. marca 2020 roku. Za niedogodności przepraszamy.
Prowadzący:
Koordynator: Beata Standio
Trener: Beata Standio
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2019/2020/I/B/12/1
Oferta: 2019/2020
Priorytet: Brak
Informacja o zawieszeniu działalności ZCDN-u (Kliknij aby dowiedzieć się więcej...) ×